SQL Server 2012 Released

Box chứa thông tin, bài viết nổi bật.
Những bài viết trong box này sẽ thể hiện trên Trang Chủ của ORAVN.
Post Wed Apr 11, 2012 10:02 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

SQL Server 2012 Released

Image
Miscrosoft vừa thông báo phát hành phiên bản chính thức của SQL Server 2012.

Có rất nhiều cải tiến và nhiều tính năng mới được giới thiệu trong phiên bản này.
Một số tính năng và công cụ tiêu biểu như:

- SQL Server AlwaysOn.
- xVelocity: một dạng của result_cache trong Oracle 11g.
- Power View.
- SQL Server Data Quality Services.
- PowerPivot.
- Business Intelligence (BI) Semantic Model
- SQL Server Data Tools: công cụ hổ trợ lập trình viên sử dụng cho môi trường SQL Server và cloud SQL Azure.
- Những bổ sung khác cho T-SQL như thêm vào đối tượng sequence, thêm một số hàm mới, hổ trợ (1 phần) ANSI SQL 2011,...

Edition Family cũng giới thiệu thêm phiên bản SQL Server BI ngoài những phiên bản truyền thống như Enterprise, Standard, Developer,...

Việc tính license cũng só thay đổi đáng kể khi chuyển từ việc tính License theo CPU vật lý sang tính theo CPU Core (có phân biệt hệ số cho từng loại CPU).

Hiện tại có thể download bản trial của SQL Server 2012 ở đây.
Và, free eBook: Introduction to MSSQL 2012 ở đây.

[http://blogs.technet.com]

Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Return to Hot News

Who is online

Users browsing this forum: Yandex [Bot] and 0 guests

Youtube Channel
cron