Cai dat UCM va BPM

Thảo luận về những sản phẩm khác của Hãng Oracle.
Post Thu Mar 30, 2017 11:51 pm
WELcome to ORAVN!!

hoanglt

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Thu Mar 30, 2017 11:34 pm

Cai dat UCM va BPM

Cho mình hỏi là trong forum có anh chị em nào đã cài 2 bộ phần mềm này chưa ?

1. Oracle Universal Content Management
2. Oracle Business Process Management

2 phần mềm này tích hợp với Primavera.

Nếu cài rồi thì chia sẻ tài liệu hướng dẫn nhé

Cảm ơn
Hoàng


Return to Các sản phẩm khác

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron