Hỏi về CURDATE

Và các sản phẩm opensource khác như: Postgres SQL, Firebird,...
Post Thu Jun 02, 2011 5:27 pm
WELcome to ORAVN!!

hoangvanquan91

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 5
Joined: Sat May 21, 2011 10:25 pm

Hỏi về CURDATE

Mình muốn khai báo 1 col lấy ngày hệ thống với MYSQL như sau:

CREATE TABLE Orders
(
OrderId int NOT NULL,
ProductName varchar(50) NOT NULL,
OrderDate datetime NOT NULL DEFAULT CURDATE(),
PRIMARY KEY (OrderId)
)

thì nó báo lỗi không đúng :
#1064 - You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near 'CURDATE(), soluong int, constraint pk_dotph primary key(macp,ngay), CONSTRAIN' at line 3

Có phải câu khai báo lấy ngày hệ thống của mình bị sai ko, xin chỉ giúp


Post Wed Mar 22, 2017 2:39 pm
WELcome to ORAVN!!

vuxitrum

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Thu Oct 06, 2016 4:03 pm

Re: Hỏi về CURDATE

đổi CURDATE => Now()Return to MySQL Database

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron