Tự động tạo câu lệnh rollback (undo) với các lệnh DML

Tất cả thảo luận liên quan đến việc nâng cao hiệu năng của Oracle.
Post Sat Oct 29, 2016 3:23 pm
WELcome to ORAVN!!

thatgreat

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Tue Nov 09, 2010 9:10 am

Tự động tạo câu lệnh rollback (undo) với các lệnh DML

Dear các Bác,

Em có một bài toán hỏi nhiều chuyên gia DB nhưng chưa có hướng giải quyết triệt để:
Bài toán:
Đầu vào: Câu lệnh DML khi tác động vào hệ DB oracle
vd: Delete, insert, update -> table
Đầu ra:
1.Tự động đưa ra câu lệnh backup dữ liệu: vd create table backup nologging as select * from table ?
2.Tự động đưa ra câu lệnh rollback tuơng ứng với câu lệnh đầu vào ?


Post Mon Oct 31, 2016 9:57 pm
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: Tự động tạo câu lệnh rollback (undo) với các lệnh DML

Nếu bạn cho biết mục tiêu của bài toán, có thể mọi người sẽ có thể gợi ý được nhiều giải pháp hơn hơn là bó vào cái requirements kia.
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Sat Nov 05, 2016 3:11 pm
WELcome to ORAVN!!

thatgreat

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Tue Nov 09, 2010 9:10 am

Re: Tự động tạo câu lệnh rollback (undo) với các lệnh DML

Mục tiêu của mình là: Khi mình viết câu lệnh tác động vào dữ liệu hay cấu trúc của table thì có một công cụ tự động viết được câu lệnh backup và rollback tương ứng cho câu lệnh tác động đó.


Post Wed Nov 09, 2016 12:51 am
WELcome to ORAVN!!

ncdung

OCM
OCM
Posts: 1199
Joined: Mon Oct 13, 2008 3:39 pm

Re: Tự động tạo câu lệnh rollback (undo) với các lệnh DML

1. Ra câu lệnh đó rồi bạn làm gì với nó vậy?
2. Ví dụ: insert 1 dòng, backup table đó 1 lần. Insert 10 triệu dòng --> 10 triệu table được tạo ra? --> về concept, có gì đó ko ổn.
3. Insert/update/delete mà commit thì xong, rollback đâu được gì?

--> Giải pháp flashback có thể đáp ứng nhu cầu của bạn. Bạn thử ngâm cứu xem sao.
Cần học lại OCA, có ai nhận đồ đệ không???Return to Tối ưu hóa

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron