[newbie].Tài liệu học oracle report, Form

Thảo luận về các công cụ lập trình của Oracle như: Form, Report, Graphic, Portal,...
Post Fri Aug 12, 2016 11:26 pm
WELcome to ORAVN!!

tranbau

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Fri Aug 12, 2016 11:15 pm

[newbie].Tài liệu học oracle report, Form

Mình là mới làm quen với Oracle, bạn nào có tài liệu về các vấn đề trên share cho mình học với nhé.
Trước tiên là làm việc với report.
Cảm ơn các bạn!






Return to Oracle Development Tools

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron