Lỗi connect máy khách trong SQL server[CSDLPT]

Quản trị & phát triển CSDL của Microsoft: SQL Server, MS Access
Post Sun Jan 17, 2016 5:41 pm
WELcome to ORAVN!!

notall

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Sat Jan 16, 2016 10:16 pm

Lỗi connect máy khách trong SQL server[CSDLPT]

Tình hình em mới bị lỗi này. Máy chủ thì connect đc vào máy khách nhưng máy khách thì không tài nào vào đc. Ai rành chỉ em với.


Post Tue Jan 26, 2016 10:24 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: Lỗi connect máy khách trong SQL server[CSDLPT]

Bạn cho biết cụ thể hơn chút, vd như thông số connect ntn? nó báo lổi gì?...
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Tue May 31, 2016 12:38 pm
WELcome to ORAVN!!

Mr_chuon

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Sat Feb 27, 2016 10:11 am

Re: Lỗi connect máy khách trong SQL server[CSDLPT]

Thử kiểm tra kết nối vật lý trên máy khách trước thử, sau đó kiểm tra firewall xemReturn to Microsoft SQL Server

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron