Lỗi khi cài đặt Linux trên VmWare

Linux và các vấn đề liên quan.
Post Wed Apr 27, 2016 3:02 pm
WELcome to ORAVN!!

ninhnhbkait

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Mon Apr 25, 2016 5:36 pm

Lỗi khi cài đặt Linux trên VmWare

Hi, Mình cài đặt thêm hệ điều hành ảo thì gặp thông báo này. Bạn nào biết thì chỉ mình với.

Bức này là lỗi setup:
Image

Bức này lỗi tạo computer trên vmware:
Image
Thank

Ps: Mình sửa lại file ảnh rồi ai biết tùy chỉnh thì bảo mình với ah thêm với là 1 ảnh khi tạo máy ảo trên VmWare thì bi thông bảo này nữa.
Last edited by ninhnhbkait on Fri Apr 29, 2016 11:47 am, edited 2 times in total.


Post Thu Apr 28, 2016 8:39 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: Lỗi khi cài đặt Linux trên VmWare

Post lại cái hình !
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.comReturn to Linux

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron