Xin tài liệu code Report SAP

Post Mon Mar 02, 2015 10:48 am
WELcome to ORAVN!!

tuanit

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 3
Joined: Tue Feb 24, 2015 4:24 pm

Xin tài liệu code Report SAP

Chào các bạn, hiện tại mình đang muốn tìm hiểu về ERP và SAP, trong đó có 1 phần tùy biến là Report yêu cầu phải code. Mình seach trên mạng nhưng không thấy có tài liệu. Bạn nào biết có thể cho mình xin hướng dẫn được không? Tks all!!!


Return to Các sản phẩm ERP khác

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron