Cấu hình font chữ Courier cho report

Thảo luận về bộ sản phẩm Application Server của Oracle.
Post Mon Dec 09, 2013 10:00 am
WELcome to ORAVN!!

trungquan710

OCA
OCA
Posts: 85
Joined: Sat Nov 20, 2010 1:20 pm

Cấu hình font chữ Courier cho report

Hiện tại em đang có nhu cầu cấu hình font chữ Courier tiếng việt cho oracle report. Thực sự thì em cũng không rành lắm vụ cấu hình cho OAS trên linux, em đã thử nhiều kiểu cấu hình nhưng mà vẫn chưa ra được tiếng Việt cho font chữ courier.

Em đã làm theo 1 số hướng dẫn trên mạng, tạo AFM cho font Courier rồi up file ttf (trong c:\windows\fonts) và file afm lên, chỉnh sửa trong uifont.ali và screenprinter.ppd, nhưng font Courier hiển thị ra vẫn không chính xác, dấu của các ký tự bị đẩy sang nằm ở vị trí tiếp theo ký tự chứ không nằm ở trên/dưới ký tự. VD chữ "báo cáo" sẽ thành "ba'o ca'o" (dấu sắc nha các bác, ý em là dấu sắc nó nằm ở vị trí tiếp theo của chữ a), font thì vẫn là Courier rồi. Chữ "ba'o ca'o" này khi em copy trong file pdf report paste ra word hay trình duyệt thì vẫn hiển thị đúng là chữ "báo cáo" -> em đoán là chữ thì đúng rồi, chỉ là sai cách hiển thị thôi, mà em thử chỉnh đủ kiểu vẫn chưa ra được :L Font Arial hay Times new roman ra tiếng việt bình thường.

Có anh chị nào có kinh nghiệm cấu hình font chữ tiếng Việt cho oracle report thì giúp em với ạ. :(

Version OAS 10.1.2.0.2 trên Linux
NLS_LANG=AMERICAN_AMERICA.VN8MSWIN1258


Return to Oracle Application Server & BEA Weblogic

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron