Oracle 11.2 Database Editions: Có gì khác giửa các phiên bản SE1, SE và EE ?

Thong tin về phiên bản mới, thảo luận những tính năng mới và những tính năng được chờ đợi trên các phiên bản Oracle tương lai.
Post Wed Sep 04, 2013 1:26 pm
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Oracle 11.2 Database Editions: Có gì khác giửa các phiên bản SE1, SE và EE ?

Bảng bên dưới sẽ cho chúng ta thấy sự khác nhau 1 trời 1 vực giửa phiên bản Oracle Standard Edition vs Oracle Enterprise Edition.

[Preview Mode]
Không nhìn thấy bài viết ? Có thể bài viết dùng phiên bản củ của googledocs, vui lòng bấm vào đây để xem.
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Return to [ORACLE] New Features

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron