Reset Password

Thảo luận về những sản phẩm trong bộ Oracle Fusion Middleware.
Post Tue Oct 11, 2011 6:28 pm
User avatar

anhkhoaklt

OCA
OCA
Posts: 129
Joined: Mon Sep 17, 2007 9:50 am
Location: vietnam

Re: Reset Password

hi bạn,

Bạn có thể mô tả thêm là hệ thống của bản đã configure Single signe on như thế nào.
càng cụ thể thì mọi người có thể chia sẻ với bạn.

mình ví dụ một hệ thống Oracle Hyperion gồm có nhiều thành phần:
1 - share service
2 - hyperion Planning
3 - Financle report
4 - FDM
5 - Essbase

trong đó mình configure các thành phần 2,3,4,5 được registry và deploy lên share service.
khi đó mình chỉ cần đăng nhập ở share service thì có thể đi qua các application khác mà không cần phải login lại.

vậy cái hệ thống của bạn đã configuration như thế nào.

Khoatva
anhkhoaklt


Post Wed Oct 12, 2011 2:51 pm
WELcome to ORAVN!!

ducduy

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 16
Joined: Thu Jul 29, 2010 1:33 pm

Re: Reset Password

anhkhoaklt wrote:hi bạn,

Bạn có thể mô tả thêm là hệ thống của bản đã configure Single signe on như thế nào.
càng cụ thể thì mọi người có thể chia sẻ với bạn.

mình ví dụ một hệ thống Oracle Hyperion gồm có nhiều thành phần:
1 - share service
2 - hyperion Planning
3 - Financle report
4 - FDM
5 - Essbase

trong đó mình configure các thành phần 2,3,4,5 được registry và deploy lên share service.
khi đó mình chỉ cần đăng nhập ở share service thì có thể đi qua các application khác mà không cần phải login lại.

vậy cái hệ thống của bạn đã configuration như thế nào.

Khoatva


Cái hệ thống của mình là 11i và nhiều cái application khác kết hợp với Oracle application Server và Windows.
Khi nhân viên đi qua Windows thì có thể đi tới các application khác tùy theo cái role.
Mình có thể đổi mật mã từ 11i nhưng nó không thể vào được các cái application khác và Windows.


Post Sat Oct 15, 2011 11:57 am
User avatar

anhkhoaklt

OCA
OCA
Posts: 129
Joined: Mon Sep 17, 2007 9:50 am
Location: vietnam

Re: Reset Password

hi,

Có phải hệ thống của bạn cấu hình single sign on với "AD" của window server?

Khoatva
anhkhoaklt


Post Thu Jan 19, 2012 3:58 pm
WELcome to ORAVN!!

ducduy

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 16
Joined: Thu Jul 29, 2010 1:33 pm

Re: Reset Password

anhkhoaklt wrote:hi,

Có phải hệ thống của bạn cấu hình single sign on với "AD" của window server?

Khoatva


Đúng đó anh nhưng em chỉ coi bên SSO với EBS.


Previous

Return to Oracle Fusion Middleware

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron