[HỎI] Về Import trong Database Oracle

Thảo luận các chủ đề về RAC, Data Guard, Stream, Lifecycle...
Post Thu Jun 01, 2017 11:35 pm
WELcome to ORAVN!!

cuongtt27

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Tue May 30, 2017 9:48 pm

[HỎI] Về Import trong Database Oracle

Chào mọi người!
Hiện tại mình import file dmp từ Database Oracle version 10 vào Database Oracle version 11.
Mình đã gán quyền imp_full_database cho user import và cú pháp import như sau:
imp user/pass@database file=d:\backup\import.dmp full=y
Kết quả như hình đã báo successfully. Nhưng khi mình truy vấn Họ tên nhân sự cần tìm thì không thấy kết quả -> chứng tỏ chưa import dữ liệu thành công.
Mong mọi người giúp đỡ.

Nội dung kết quả sau khi import:
IMP-00003: ORACLE error 27477 encountered
ORA-27477: "QLPN.IMAGE_EXPORT" already exists
ORA-06512: at "SYS.DBMS_ISCHED", line 124
ORA-06512: at "SYS.DBMS_SCHEDULER", line 271
ORA-06512: at line 2
IMP-00091: Above error occurred on the following function and object: CREATE IMA
GE_EXPORT. Remaining PL/SQL blocks for this object will be skipped.
Import terminated successfully with warnings.


Post Fri Jun 02, 2017 2:10 pm
WELcome to ORAVN!!

Red Devilic

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 8
Joined: Thu Oct 01, 2009 1:22 pm

Re: [HỎI] Về Import trong Database Oracle

Schema QLPN đã có sẵn table IMAGE_EXPORT rồi, vì thế nó bỏ qua, không tạo bảng và import data vào nữa chứ sao.

Khi import full thì thường db mới tinh không có gì, còn không chỉ export và import riêng 1 schema thôi nhé.


Post Fri Jun 02, 2017 2:23 pm
WELcome to ORAVN!!

cuongtt27

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Tue May 30, 2017 9:48 pm

Re: [HỎI] Về Import trong Database Oracle

Red Devilic wrote:Schema QLPN đã có sẵn table IMAGE_EXPORT rồi, vì thế nó bỏ qua, không tạo bảng và import data vào nữa chứ sao.

Khi import full thì thường db mới tinh không có gì, còn không chỉ export và import riêng 1 schema thôi nhé.


Cám ơn Bạn. Vậy mình muốn có dữ liệu thì mình phải Import bằng cách nào?.
Không lẽ Database chỉ import khi mới tinh, vậy có cách nào khác không...


Post Sat Jun 03, 2017 2:29 pm
WELcome to ORAVN!!

Red Devilic

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 8
Joined: Thu Oct 01, 2009 1:22 pm

Re: [HỎI] Về Import trong Database Oracle

- Nếu QLPN đã có sẵn, bạn muốn import mới vào thì tốt nhất là DROP user này đi, sau đó tạo và import lại. DROP USER QLPN CASCADE;

- Mới tinh là trường hợp bạn muốn import cả database (full=y). Còn ý mình bạn chỉ export và import riêng 1 user cho đơn giản thôi.


Post Sat Jun 03, 2017 2:44 pm
WELcome to ORAVN!!

cuongtt27

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 4
Joined: Tue May 30, 2017 9:48 pm

Re: [HỎI] Về Import trong Database Oracle

Red Devilic wrote:- Nếu QLPN đã có sẵn, bạn muốn import mới vào thì tốt nhất là DROP user này đi, sau đó tạo và import lại. DROP USER QLPN CASCADE;

- Mới tinh là trường hợp bạn muốn import cả database (full=y). Còn ý mình bạn chỉ export và import riêng 1 user cho đơn giản thôi.


1 tuần mình import dữ liệu này 1 lần. Tuần hoàn lặp đi lặp lại và năm này qua năm khác cũng như vậy. Mục đích của mình chỉ muốn lấy dữ liệu từ Database Server A qua Server B dùng, chỉ 1 chiều từ A qua B nghĩa là A có gì thì B cũng có và mục đích của mình là muốn cập nhật dữ liệu nhân sự từ A để copy đưa qua B truy vấn). Có giải pháp nào tốt hơn mục đích mình cần hok?.

Hiện tại mình dùng code như sau:
DROP USER qlpn cascade;
CREATE USER qlpn IDENTIFIED BY 123456;
GRANT DBA TO qlpn WITH ADMIN OPTION;


Sau đó mình chạy file bat nội dung như sau:
IMP qlpn/123456@qlpn FROMUSER=qlpn TOUSER=qlpn FILE='d:\backup\qlpn.dmp'

Việc xóa và tạo user này hàng tuần, liệu có ổn và dữ liệu ổ cứng có bị tăng lên không Bạn?. Mình có nghe nói đồng bộ dữ liệu, nhưng mình không biết cấu hình và làm như thế nào để đồng bộ toàn bộ Database luôn.
Rất chân thành cảm ơn bạn hồi âm!


Post Fri Jun 09, 2017 10:35 am
WELcome to ORAVN!!

Red Devilic

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 8
Joined: Thu Oct 01, 2009 1:22 pm

Re: [HỎI] Về Import trong Database Oracle

Tất nhiên có những giải pháp khác như Data Guard, Golden Gate... nhưng với yêu cầu mà bạn nêu thì mình nghĩ giải pháp bạn đang dùng là đơn giản nhất.

Nếu không chuyên sâu quá về Oracle thì bạn cứ chọn những giải pháp nào đơn giản nhất mà dùng.Return to High Availability

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron