[FSHARE] TOAD for ORACLE 12.10.30 x86 & 64bit (include KEY)

eBooks, Documentations, DBA/Development Tools,...
Post Fri Jun 02, 2017 1:16 pm
WELcome to ORAVN!!

bthtung

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 2
Joined: Wed Apr 11, 2012 5:27 pm

[FSHARE] TOAD for ORACLE 12.10.30 x86 & 64bit (include KEY)

Chắc không cần giới thiệu nhiều.

Toad_for_Oracle_2016_R2_x86
Code: Select all
http://www.fshare.vn/file/K4K9BIE6BSTI


Toad_for_Oracle_2016_R2_x64
Code: Select all
http://www.fshare.vn/file/31MTXYRMLU5W


KEY
Code: Select all
LicenseKey: CJ2PFCQ6P49Q4WHQT2D03GNTVX2AN5DG6FWD04YL4QW625KT391J9YF38VKB92SNBWNW-RU-BOARD-BD
SiteMessage: cr2384


Post Fri Jun 02, 2017 3:39 pm
WELcome to ORAVN!!

ducdat2411

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Sat Oct 31, 2015 4:29 pm

Re: [FSHARE] TOAD for ORACLE 12.10.30 x86 & 64bit (include KEY)

E đang tìm tải thì thấy anh vừa đăng :))
Tks anh Tùng nhé!Return to Chia sẻ Tài liệu/Công cụ hổ trợ

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron