Hỏi về cách cài đặt Oracle EBS Suite

Thảo luận các vấn đề liên quan đến việc triển khai, cài đặt và quản trị EBS.
Post Wed Aug 05, 2015 2:51 pm
WELcome to ORAVN!!

cuongdc

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Wed Aug 05, 2015 2:43 pm

Hỏi về cách cài đặt Oracle EBS Suite

Dear All,

Em mới nhập môn món này, đang học cách cài đặt Oracle EBS với database vision demo. Nhưng khi Em cài đến được khoảng 33% thì nó bị báo lỗi

http://postimg.org/image/y1cmaqmlx/

Mong các Bác chỉ giáo giúp Em.

Hiện tại Em đang cài bản 32 bit trên môi trường window server 2003 nhé.

Thanks.


Post Fri May 12, 2017 8:32 am
WELcome to ORAVN!!

hieurain191

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 9
Joined: Wed Apr 26, 2017 11:30 pm

Re: Hỏi về cách cài đặt Oracle EBS Suite

lúc bạn cài có bị báo lỗi như thế này không ?
Lỗi:
- database pre-install checks
- File system
- File space
- stage area checks

=> để chạy các % sau cùng


Post Thu May 18, 2017 11:39 am
User avatar

loilm

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 11
Joined: Fri Aug 03, 2007 8:39 am
Location: hà nội

Re: Hỏi về cách cài đặt Oracle EBS Suite

Bạn có thể nói rõ hơn phiên bản bạn cài là bản nào không? (11i hay R12)
----------------------------
Le Minh Loi
Database Administrator

----------------------------Return to Oracle E-Business Suite

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest

Youtube Channel
cron