[Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Box chứa thông tin, bài viết nổi bật.
Những bài viết trong box này sẽ thể hiện trên Trang Chủ của ORAVN.
Post Wed Jun 26, 2013 10:57 am
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

[Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Bộ tài liệu bao gồm 10 bài thực hành, có hình ảnh minh họa cụ thể, giúp bạn làm chủ Oracle Database 12c trong thời gian ngắn nhất !

Nội dung: 10 chương.
----------------------------
1-Installing Oracle Database Software and Creating a Database.pdf
Hướng dẫn cài đặt và tạo Database.

2-Getting Started with Oracle Enterprise Manager Express.pdf
Tạo và khởi động công cụ quản lý Oracle trên nền web.

3-Using the Listener Control Utility to Manage the Listener.pdf
Sử dụng và quản lý Listener

4-Managing the Oracle Instance.pdf
Quản lý Oracle Instance, startup/shutdown Database

5-Managing Database Storage Structures.pdf
Quản lý Tablespaces và Datafiles

6-Administering User Accounts and Security.pdf
Tạo, quản lý users và quyền hạn trên Oracle Database 12c

7-Managing Schema Objects.pdf
Quản lý các Objects như Tables, Views, Function,....

8-Performing Backup and Recovery.pdf
Thực hiện lưu trữ và khôi phục dữ liệu.

9-Monitoring and Optimizing Database Performance.pdf
Theo dõi và tối ưu hóa Database.

10-Managing Oracle Database Software.pdf
Các bước để nâng cấp CSDL hiện có.
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Thu Aug 29, 2013 6:37 pm
WELcome to ORAVN!!

manhhung87

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 7
Joined: Thu Oct 29, 2009 12:56 am

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Link die rồi bạn, không tải được


Post Thu Aug 29, 2013 10:47 pm
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Link nào die ? Tôi vào vẫn bình thường mà?
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Mon Apr 07, 2014 1:37 pm
WELcome to ORAVN!!

patuan1982

Thành viên ORAVN
Thành viên ORAVN
Posts: 1
Joined: Thu Mar 06, 2008 3:55 pm

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Không down được AD ơi,vì bắt đăng ký và thu phí tài khoản :(


Post Fri May 16, 2014 12:34 am
WELcome to ORAVN!!

anhditimemVNA

OCA
OCA
Posts: 53
Joined: Mon Apr 28, 2008 8:36 pm
Location: Hà Nội

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Cảm ơn anh Sang nhé!
http://dbcare.vn/


Post Fri Mar 04, 2016 1:17 pm
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Re-Uploaded !
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Sat Mar 05, 2016 10:08 pm
WELcome to ORAVN!!

ducthien1611

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 15
Joined: Sun Jan 18, 2015 11:27 pm

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Các ơn bác Sang :D


Post Tue Mar 08, 2016 12:25 am
WELcome to ORAVN!!

ncdung

OCM
OCM
Posts: 1199
Joined: Mon Oct 13, 2008 3:39 pm

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

1 - 1h
2 - 30 phút
3 - 30 phút
4 - 1h
5 - 1h
6 - 1h
7 - 1h
8 - 1h
9 - 30 phút
10 - 90 phút

==> tổng có 9h ah
Cần học lại OCA, có ai nhận đồ đệ không???


Post Tue Mar 08, 2016 1:49 pm
User avatar

nhsang

Administrator
Administrator
Posts: 3693
Joined: Mon Jul 16, 2007 1:38 pm
Location: Sài Gòn

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

39h còn lại để mở 10 chapters ra cộng xem tốn mấy giờ ;)
Nguyễn Hoàng Sang
sangnh.oravn@gmail.com


Post Wed May 17, 2017 1:57 pm
User avatar

loilm

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 11
Joined: Fri Aug 03, 2007 8:39 am
Location: hà nội

Re: [Thực Hành]-Làm chủ Oracle Database 12c trong 48 giờ.

Thanks bác Sang về bộ tài liệu này. Nó thực sự rất hữu ích với em! :idea: :idea: :idea:
----------------------------
Le Minh Loi
Database Administrator

----------------------------Return to Hot News

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests

Youtube Channel
cron