backup & restore oracle database

Dành cho người mới làm quen với Oracle.
Post Tue Apr 27, 2010 12:03 pm
WELcome to ORAVN!!

quocdat_tn15

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 17
Joined: Sat Mar 06, 2010 3:39 pm

backup & restore oracle database

Chào các bác,
Vấn đề của em là em đang xây dựng một ứng dụng quản lý dùng CSDL oracle 10g. Trong ứng dụng của em có chức năng backup và restore CSDL( cả databse và dữ liệu) hoặc là chỉ backup dữ liệu mà ứng dụng đã ghi xuống. Em đã thử dùng RMAN để backup CSDL bằng commandline rồi. Nhưng em không biết làm sao để tạo những script thực hiện viêc (backup CSDL, restore CSDL, backup dữ liệu, restore dữ liệu). Khi đó ứng dụng của em viết bằng Java hay .NET, chỉ cần excute các command trong các script này thôi.
Các bác có kinh nghiệm rồi xin chỉ giáo em giúp.


Post Tue Apr 27, 2010 12:53 pm
User avatar

trantuananh24hg

Moderator
Moderator
Posts: 2078
Joined: Tue Jul 17, 2007 10:55 am
Location: Ha Noi

Re: backup & restore oracle database

quocdat_tn15 wrote:Chào các bác,
Vấn đề của em là em đang xây dựng một ứng dụng quản lý dùng CSDL oracle 10g. Trong ứng dụng của em có chức năng backup và restore CSDL( cả databse và dữ liệu) hoặc là chỉ backup dữ liệu mà ứng dụng đã ghi xuống. Em đã thử dùng RMAN để backup CSDL bằng commandline rồi. Nhưng em không biết làm sao để tạo những script thực hiện viêc (backup CSDL, restore CSDL, backup dữ liệu, restore dữ liệu). Khi đó ứng dụng của em viết bằng Java hay .NET, chỉ cần excute các command trong các script này thôi.
Các bác có kinh nghiệm rồi xin chỉ giáo em giúp.


Oracle không cần bạn phải dùng 1 app thứ 2 để execute! Tất nhiên, bạn vẫn có thể xài cách đó để uyển chuyển và linh hoạt hơn trong công việc.

Để hiểu những method restore database, bạn cần đọc document của oracle : http://oravn.com, phần backup.

Dưới đây là 1 mẫu script backup database:

Code: Select all
Last login: Tue Apr 27 12:58:40 2010 from 10.149.33.26
Sun Microsystems Inc.   SunOS 5.10      Generic January 2005
You have new mail.
$ crontab -l
00 02 * * 0 /BMBoradataSYSTEM/backupIncrementalBMB/level0
00 04 * * 1-5 /BMBoradataSYSTEM/backupIncrementalBMB/level1
30 20 * * 6 rm -f /BMB02/app/oracle/admin/BMB/adump/ora*.aud
40 20 * * 6 rm -f /BMB02/app/oracle/admin/BMB/bdump/*.trc
50 20 * * 6 rm -f /BMB02/app/oracle/admin/BMB/udump/*.trc

$ more /BMBoradataSYSTEM/backupIncrementalBMB/level0
ORACLE_HOME=/BMB02/app/oracle/oracle/product/10.2.0/BMB
export ORACLE_HOME
ORACLE_SID=BMB
export ORACLE_SID
PATH=/usr/sbin:/usr/dt/bin:/usr/bin:/BMB02/app/oracle/oracle/product/10.2.0/BMB/bi
n
export PATH
rman target / @/BMBoradataSYSTEM/backupIncrementalBMB/Level0BMB.rc

$ more /BMBoradataSYSTEM/backupIncrementalBMB/Level0BMB.rc
run{
allocate channel d1 type disk format '/bmbrctl/backupFullBMB/Level0_%d_%s_%p_%u.
bkp';
allocate channel d2 type disk format '/bmbrctl/backupFullBMB/Level0_%d_%s_%p_%u.
bkp';
set limit channel d1 kbytes 2024800;
set limit channel d2 kbytes 2024800;
crosscheck archivelog all;
crosscheck backup;
sql 'alter system archive log current';
backup as compressed backupset incremental level 0 database
tag=BMB_Level_0
plus archivelog delete input
tag=BMB_archive_level_0
filesperset 6;
delete obsolete;
delete expired backup;
backup current controlfile
format '/bmbrctl/backupFullBMB/ctl_%d_%t.bkp';
release channel d1;
release channel d2;
}
$


Trong đó:
- phần 00 02 * * 0.... là schedule để OS tự động execute script
- phần $ more /BMBoradataSYS .... là script.


Post Tue Apr 27, 2010 1:01 pm
WELcome to ORAVN!!

vtc_marketing

PL/SQL
PL/SQL
Posts: 42
Joined: Fri Jan 09, 2009 2:20 pm

Re: backup & restore oracle database

Hi,

Cái này giúp được bồ: dbms_scheduler

@24h: xét theo quan điểm security, không nên phơi thông tin Private của hệ thống ra Public (path, name, time ...)


Regards.
www.vietpace.com
Lần đầu tiên chiêu sinh tự do khóa Oracle Database 10g: Real Appliaction Cluster vào tháng 05/2010.


Post Tue Apr 27, 2010 1:17 pm
User avatar

trantuananh24hg

Moderator
Moderator
Posts: 2078
Joined: Tue Jul 17, 2007 10:55 am
Location: Ha Noi

Re: backup & restore oracle database

vtc_marketing wrote:Hi,

Cái này giúp được bồ: dbms_scheduler

@24h: xét theo quan điểm security, không nên phơi thông tin Private của hệ thống ra Public (path, name, time ...)


Regards.


Cảm ơn bác đã nhắc nhở, BMB đó là trên laptop của tôi :grin:Return to Nhập môn Oracle

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests

Youtube Channel
cron