It is currently Sat Jun 24, 2017 7:19 pm

News News of Phân tích Thiết kế CSDL

Site map of Phân tích Thiết kế CSDL » Forum : Phân tích Thiết kế CSDL

Kỹ thuật PTTK, lập mô hình và các công cụ hổ trợ.

Tại sao trong mỗi table oracle hay mysql luôn có trường ID

Em thường thấy khi thiết kế table oracle hay mysql đều có trường id làm khóa chính và giá trị sẽ lấy theo sequence, mặc dù có thể xác định một trường khác làm khóa chính
Trong sql server thì người ta lại thường ko làm vậy họ thường lấy 1 trường có ý nghĩa làm khóa chính chẳng hạn như trường 'masv'

Vậy trường id khi thiết kế table oracle hay mysql có những ...


Hỏi về phân tích một cơ sở dữ liệu

Xin cảm ơn trước

Giả sử mình được đưa cho một db oracle tự tìm hiểu. Vậy cho mình hỏi có phương pháp nào (hay quy trình) để có thể tìm hiều nó nhanh nhất không.

Thanks
Read more : Hỏi về phân tích một cơ sở dữ liệu | Views : 186 | Replies : 3


Cần Giúp đỡ về mô hình cơ sở dữ liều phần mềm quản lý chỉ đạo

em đang tính làm một phần mềm quản lý chỉ đạo gửi văn bản trong 1 cơ quan theo mô hình
-giám đốc làm văn bản chỉ đạo gửi được cho:
phó giám đốc, trưởng phòng, nhân viên
-phó giám đốc làm văn bản chỉ đạo gửi được cho:
trưởng phòng, nhân viên
-trưởng phòng làm văn bản chỉ đạo gửi được cho:
nhân viên

em nghĩ mãi không biết làm csdl như thế nào, ...


Vấn đề gộp nhiều bill thành 1 bill

Xin chào mọi người. Đã lâu ko lên oravn. :grin:
Hôm nay mình có 1 vấn đề cần mọi người cho ý kiến. Vấn đề cũa mình là: cty mình hàng ngày nhận 1 file excel, trong đó có thông tin người mua hàng, cty giao hàng, người bán hàng và giá tiền. Ví dụ như trong hình
Image
Quan sát 3 record màu xanh ta ...
Read more : Vấn đề gộp nhiều bill thành 1 bill | Views : 2720 | Replies : 9


Vấn đề thiết kế database có nhiều dịch vụ

Công ty em có 2 dịch vụ. Mỗi dịch vụ có 1 bảng giá khác. Xem hình sau:
Image
Image

Em muốn hỏi về phần thiết kế database cũa 2 dịch vụ này.
Read more : Vấn đề thiết kế database có nhiều dịch vụ | Views : 1802 | Replies : 6


Giúp em, ý nghĩa của ký hiệu đường liên kết trong Oracle SQL Developer Data Modeler

Các anh chị trong diễn đàn có thể giúp em về ý nghĩa của các ký hiệu đường liên kết trong Oracle SQL Developer Data Modeler được không ạ?
Em đã tạo diagram nhưng sao quan hệ 1-1 hay 1-n lúc thì hiện nét đứt, lúc thì hiện nét liền. Em không hiểu nét đứt và nét liền ở đây có ý nghĩa gì. Mong các anh chị có thể giải đáp giúp em. Em ...


Compare SQL Server vs Oracle vs DB2 vs Postgresql vs Mysql

Chẳng thấy so sánh ưu, nhược điểm cũa các database này 1 cách đúng nghĩa. :lol:
Anh em nào đũ trình so sánh mấy cái DB này cho em thỉnh giáo tí nhé! :-P
Read more : Compare SQL Server vs Oracle vs DB2 vs Postgresql vs Mysql | Views : 2877 | Replies : 6


Nên cho Quận vào bảng Tỉnh hay tách riêng

Em có bảng Tỉnh
Code: Select all
Matinh    Tentinh     Ma Vung
1         HCM         5     
2         HN          4       
3         DN          1
4         VT          1
5         LA          1
6         VL          2
7         TN          2
8         DL          3


và bảng Vùng

Code: Select all
MaQuan      Matinh    TenQuan
1           1         Go Vap
2           1         10
3           1         12
4           2         Cau Giay


Ta nên để riêng như trên hay ghép chung 2 bảng vào 1 bảng như thế này?

Matinh Tentinh Ma Vung TenQuan ...
Read more : Nên cho Quận vào bảng Tỉnh hay tách riêng | Views : 3163 | Replies : 10


Hỏi về CHECK constraint

Em có bảng

Code: Select all
create table khachhang
(
  makhachhang number (4),
  tenkh varchar2 (50),
  so_kg_vc number(8,2),
  mavung number (4),
  matinh number (4),
  mavanchuyen number (4),
  constraint pk_makhachhang primary key (makhachhang)
)

create table vanchuyen
(
  mavanchuyen number (4),
  mavung number (4),
  tu_nac number (10,2),
  den_nac number (10,2),
  muc_luy_ke number (10),
  gia number (20) not null,
  constraint pk_mavanchuyen primary key (mavanchuyen),
  constraint chk_gia check (gia > 0 )
)1.Em muốn tạo ràng buộc khi nhập ...
Read more : Hỏi về CHECK constraint | Views : 1231 | Replies : 4


Xin trợ giúp về Oracle

Anh chị em nào rành về Oracle vui lòng giải giúp mấy câu sau (làm hoài không ra). Xin cám ơn nhiều! {:94:}


Phần cơ sở dữ liệu cho như sau:

Image
Image
Image
Image
Image
Image


Phần câu hỏi làm không ra:


Image
Read more : Xin trợ giúp về Oracle | Views : 1348 | Replies : 3


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 30660 • Total topics 5934 • Total members 22195

Youtube Channel
cron