It is currently Thu Jun 29, 2017 4:04 am

News News of Oracle Application Server & BEA Weblogic

Site map of Oracle Application Server & BEA Weblogic » Forum : Oracle Application Server & BEA Weblogic

Thảo luận về bộ sản phẩm Application Server của Oracle.

Cấu hình font chữ Courier cho report

Hiện tại em đang có nhu cầu cấu hình font chữ Courier tiếng việt cho oracle report. Thực sự thì em cũng không rành lắm vụ cấu hình cho OAS trên linux, em đã thử nhiều kiểu cấu hình nhưng mà vẫn chưa ra được tiếng Việt cho font chữ courier.

Em đã làm theo 1 số hướng dẫn trên mạng, tạo AFM cho font Courier rồi up file ttf (trong c:\windows\fonts) và file afm ...
Read more : Cấu hình font chữ Courier cho report | Views : 1369 | Replies : 0


help tao query cho object oracle

e lam object oracle toi khi lam cau truy van thi no khong hien ra, type khong hien ra du lien lien ket voi bang. giup jum e.
Read more : help tao query cho object oracle | Views : 982 | Replies : 0


Config oralce form on Unix.

Chào các bạn, mình hiện đang cài 1 server Unix (Infra + MiddleTier) oracle 10g 10.1.2.
- Config font (Unicode UTF8) report đã xong, nhưng form thì bị bể font trên giao diện (như hỉnh đính kèm).
- Tuy nhiên các form load dữ liệu từ database lên thì không bị lỗi font phần dữ liệu load lên (tức là chỉ lỗi font trên giao diện form).
- Việc compile các form vẫn thực hiện ...
Read more : Config oralce form on Unix. | Views : 1144 | Replies : 2


Xin hướng dẫn về weblogic sever 12c

Chẳng là hiện h em đang đang có đề tài tạo 1 kết nối trên weblogic sever bản em cài trên máy là bản 12c trên window có ai hiểu về phần này hướng dẫn em với ah!
Em cần hướng dẫn từ bước cài đặt ^^ help me please!!!!
Read more : Xin hướng dẫn về weblogic sever 12c | Views : 1679 | Replies : 1


Hỏi về tương tác giữa 2 portlet trên 2 page khác nhau

Mình có 2 portal pages. Một page chứa list các portlet để hiển thị thông tin cơ bản, page kia chứa 1 portlet để hiển thị thông tin chi tiết. Khi click vào link trên portlet, mình muốn redirect đến page thứ 2 và truyền tham số cho portlet trên page 2 này.
Mình đã thử dùng Portlet Event nhưng 2 portlet chỉ "nói chuyện" được với nhau khi chúng cùng trên 1 page.
Mọi ...


Hỏi về Oracle Application Server

Chào các bác!
Xin cho em hỏi một chút về Oracle Application server. Em đang có một vấn đề với Oracle Application Server là thỉnh thoảng chạy report ở máy clients không in được và báo ra lỗi frm-41213 unable to connect to report server, còn bình thường các máy clients vẫn in được. Em không biết lỗi đó là thế nào, vì các components của OAS đã được bật hết lên, các services cũng ...
Read more : Hỏi về Oracle Application Server | Views : 983 | Replies : 0


Lỗi cài đặt SSO - Oracle Portal

Hi mọi người, em đang thực hiện dựng hệ thống Oracle Portal trên Linux Server. Nhưng đến phần cài đặt Single Sign On thì bị lỗi "OC4J Instance Configuration Assistant Failed".
Dưới đây là nội dung file log:

Calling updateConfig to notify DCM of new deployments...done.
Adding OC4J mount points for application 'wirelesssso'...done.
Adding OC4J mount points for application 'oiddas'...done.
Adding dependent libraries for application 'sso'...done.
Adding OC4J mount points for application 'sso'...done.
Calling ...
Read more : Lỗi cài đặt SSO - Oracle Portal | Views : 1035 | Replies : 0


cấu hình oracle form sử dụng jre

hiện tài mình cấu hình kết nối oracle form 10g sử dụng jre để chạy form trên win7
cấu hình như sau:
Code: Select all
[jre]
baseHTMLjinitiator=basejpi.htm
jpi_classid=clsid: CAFEEFAC-0016-0000-0007-ABCDEFFEDCBA
jpi_mimetype=application/x-java-applet
jpi_codebase=http://java.sun.com/products/plugin/autodl/jinstall-1_6_0-windowsi586.cab#Version=1,6,0,07
userid=admin/admin@dev
workingDirectory=C:\runtime

khi chạy thì các icon trên form bị mất bác nào đã config thì xin chia sẻ kinh nghiệm cho mình với
Read more : cấu hình oracle form sử dụng jre | Views : 1516 | Replies : 2


giúp e lỗi cài OAS với

E cài thằng này trên solaris,
đến đoạn này thì lỗi.
Con sv này đã có oracle db11gr2,
e down bản SOA suite về cài, ko config thêm gì về môi trường,export sid và oracle_home để nguyên.
chỉ chỉnh sửa chút ít về kernel.
Nhưng cài đến đây thì lỗi :(
a/c nào có kn chỉ e với :( ...
Read more : giúp e lỗi cài OAS với | Views : 846 | Replies : 0


help : triển khai oracle portal

Chào các bác . Tình hình là em được giao nhiệm vụ tìm hiểu và triển khai oracle portal . Và em được chuyển cho tài liệu cài đặt . B1 là cài weblogic server ( em cài bản wls1035_oepe111172_linux32.bin) . B2 cài oracle database 11G . B1 em cài trên root . đường dẫn là /opt/oracle/middleware. B2 em cài = tài khoản oracle . đường dẫn là /u01/app . B3 là cài oracle service ...
Read more : help : triển khai oracle portal | Views : 1177 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 30669 • Total topics 5940 • Total members 22198

Youtube Channel