It is currently Sun Jun 25, 2017 5:34 pm

News News of [ORACLE] New Features

Site map of [ORACLE] New Features » Forum : [ORACLE] New Features

Thong tin về phiên bản mới, thảo luận những tính năng mới và những tính năng được chờ đợi trên các phiên bản Oracle tương lai.

Oracle 11.2 Database Editions: Có gì khác giửa các phiên bản SE1, SE và EE ?

Bảng bên dưới sẽ cho chúng ta thấy sự khác nhau 1 trời 1 vực giửa phiên bản Oracle Standard Edition vs Oracle Enterprise Edition.

Không nhìn thấy bài viết ? Có thể bài viết dùng phiên bản củ của googledocs, vui lòng bấm vào đây để xem.


Những tính năng đã bị ngưng/loại bỏ từ phiên bản Oracle Database 12c

Bên cạnh những tinh năng mới, thì Oracle Database 12c cũng ngưng hoặc laọi bỏ những tính năng đã không còn phù hợp, hoặc có tính năng mới hơn thay thế.
Chúng ta xem qua những cái đã bị Oracle Database 12c bỏ đi nhé.

1. Oracle Enterprise Manager Database Control

Bộ công cụ này đã bị loại bỏ để thay bằng Oracle Enterprise Manager Database Express.

2. Parameters

Những parameters sau đã không còn ...


Oracle Database 12c sẽ được phát hành trong năm 2013

Mặc dù có nhiều thông tin bên lề, nhưng một cách chính thức hãng Oracle đã ghi dấu Oracle database 12c trong bài về Timecapsule: The Database (tạp chí Oracle Magazine: March/April 2013 ).
Không có ngày giờ chính xác, nhưng chắc chắc sẽ trong năm 2013.

Image
Read more : Oracle Database 12c sẽ được phát hành trong năm 2013 | Views : 4191 | Replies : 11


Đã có phiên bản 11g for Solaris X86 !!

Những tưởng Oracle đã "bỏ quên" phiên bản X86 củ Solaris như đã từng làm với 11g R1,
nhưng trong lần phát hành lần này, 11g R2, đã có sự hiện diện của Oracle 11g for Solaris X86-64 :D
Read more : Đã có phiên bản 11g for Solaris X86 !! | Views : 868 | Replies : 0


Oracle Database 11g Release 2, những ấn tượng đầu tiên.

Oracle Database 11g Release 2
những ấn tượng đầu tiên.
Hơn 1 tuần kể từ ngày Oracle phát hành Oracle 11g R2 hôm nay mới có thời gian để thử nghiệm.
Vài ấn tượng ban đầu chia sẻ cùng các bạn.


1. Download....

Hiện tại chỉ mới có phiên bản cho Linux x86 và x86-64
So với phiên bản trước (~1,8Gb) thì bản này "nặng" hơn một chút ...


New Ways to Flash Back

New Ways to Flash Back

Reverse transactions and track historical changes in Oracle Database 11g.

First introduced in Oracle9i Database, Oracle Flashback technology comprises a group of features with which you can view data at different points in time and recover data without using point-in-time media recovery.

Oracle Database 11g offers two key new flashback technology features that continue to provide DBAs with a powerful set of data protection tools:
<ul><li>Oracle Flashback Transaction rolls back ...
Read more : New Ways to Flash Back | Views : 1482 | Replies : 0


Active Data Guard

Mới nhìn thấy oracle giới thiệu về cái này, thấy hay nên post lên đây cho mọi người xem.
http://www.oracle.com/database/active-data-guard.html wrote:Oracle Active Data Guard—an option for Oracle Database 11g Enterprise Edition—enhances Quality of Service by offloading resource-intensive activities from a production database to one or more synchronized standby databases. Oracle Active Data Guard enables read-only access to a physical standby database for queries, sorting, reporting, web-based access, etc., while continuously applying changes received from the production ...
Read more : Active Data Guard | Views : 5210 | Replies : 5


[Error]Install - ntcontab.o

Minh install Oracxle 11g tren Fedora 8.
Loi:
Error in invoking target 'ntcontab.o' of makefile .....

xem chi tiet log:
----------------------

INFO: rm -f ntcontab.*

INFO: (if [ "compile" = "compile" ] ; then \
/u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/bin/gennttab > ntcontab.c ;\
/usr/bin/gcc -c ntcontab.c ;\
rm -f /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/lib/ntcontab.o ;\
mv ntcontab.o /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/lib/ ;\
/usr/bin/ar rv /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/lib/libn11.a /u01/app/oracle/product/11.1.0/db_1/lib/ntcontab.o ; fi)

INFO: cc1: error: /usr/local/include: Permission denied

INFO: mv: cannot stat `ntcontab.o'
INFO: : No such file or ...
Read more : [Error]Install - ntcontab.o | Views : 14027 | Replies : 30


New features in Oracle 11g?

Version 11 có gì mới hén?
Trả lời: google! google thì biết hết!!
Nếu google thi nói làm gì? Mình tự ngâm cứu đây! Người thật, việc thật, DB thật 100%! :-P


DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS chứa các thông tin về các features có và không sử dụng trong DB.

-Đếm các Features:
SQL> select count(*) from DBA_FEATURE_USAGE_STATISTICS;

-Xem DB đang sử dụng features nào?
SQL> ...
Read more : New features in Oracle 11g? | Views : 4610 | Replies : 3


Đã có thể download Oracle 11g

Các bạn thân mến, sau bao nhiêu mong đợi thì phiên bản Oracle 11g cũng đã chính thức ra mắt trên website của Oracle.

Tuy nhiên, khác với những lần trước, lần này phiên bản đầu tiên ra mắt là Oracle for Linux x86 (các lần trước là các phiên bản cho *nix). Thường các phiên bản cho Windows sẽ ra "gần" cuối cùng :D

Có ...
Read more : Đã có thể download Oracle 11g | Views : 17631 | Replies : 11


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 30660 • Total topics 5934 • Total members 22195

Youtube Channel