It is currently Thu Jun 29, 2017 4:04 am

News News of Microsoft .NET

Site map of Microsoft .NET » Forum : Microsoft .NET

Lập trình trên cơ sở công nghệ .Net của Microsoft.

[HELP] Kết nối C# và ORACLE TIMESTEN

Mình đã kết nối Java với TimesTen được. Tuy nhiên khi chuyển qua C# thì không thể kết nối được. Mời các cao nhân chỉ giáo.

ORACLE TIMESTEN: TimesTen Release 11.2.2.8.0 (64 bit Linux/x86_64) (tt1122:53396) 2015-01-20T08:36:31Z
Read more : [HELP] Kết nối C# và ORACLE TIMESTEN | Views : 1063 | Replies : 0


Giúp mình sửa lỗi C# kết nối với oracle

MÌnh dùng visual studion 2005 và oracle 10g_DB_R2_10.2.0.1.0 32bit: mình làm 1 project nhỏ làm bằng winform c#
Code: Select all
using Oracle.DataAccess.Client;


string oraConnect = "";
OracleConnection conn;
OracleCommand cmd;
OracleDataReader oraReader;
public Form1()
{
InitializeComponent();
}

private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
{
SettingPropertyListView();
LoadData();
}

//hien thi cac cot trong listView
private void SettingPropertyListView()
{
listView1.View = View.Details;
listView1.Columns.Add("StudentID", 150, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("StudentName", 150, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("Address", 100, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("City", 100, HorizontalAlignment.Left);
listView1.Columns.Add("Age", 100, HorizontalAlignment.Left);
}
//add ...
Read more : Giúp mình sửa lỗi C# kết nối với oracle | Views : 1297 | Replies : 1


Có pro nào sửa lỗi giúp mình với

Đoạn connect string mình làm trên winform c# :

using Oracle.DataAccess.Client;
using Oracle.DataAccess.Server;

string oraConnect = "";
OracleConnection conn;
OracleCommand commad;
OracleDataReader oraReader;
oraConnect = "Data Source=DBTest;User ID=hoanglm;Unicode=True;password=hoanglm";
conn = new OracleConnection(oraConnect);
string oraSelect = "select * from tblStudent";
int rowNumber = 0;
try
{
conn.Open();
commad = new OracleCommand(oraSelect, conn);
oraReader = commad.ExecuteReader();
{
while (oraReader.Read())
{
AddDataIntoListView(oraReader.GetString(0), oraReader.GetString(1), oraReader.GetString(2),
oraReader.GetInt32(3), rowNumber);
rowNumber += 1;
}
btExit.Enabled = true;
btDelete.Enabled = true;
} ...
Read more : Có pro nào sửa lỗi giúp mình với | Views : 1716 | Replies : 3


ASP.NET MVC 4

Mình đang tìm hiểu về ASP.NET (C#) MVC 4, flatform 64x, DB oralce, ai có tài liệu hoặc source code thì share cho mình tham khảo với nhé.
Cám ơn mọi người.
Read more : ASP.NET MVC 4 | Views : 1298 | Replies : 1


giúp mình lỗi cập nhật CSDL từ VB.NET vào oracle với

mình thêm dữ liệu khi nhập từ form để cập nhật vào csdl oracle, nhưng khi thêm vào thì không cập nhật được, các form không có dữ liệu ngày tháng năm thì thêm được, còn form có dữ liêu ngày tháng năm thì ko thêm được, các bạn giúp mình cách chuyển đổi kiểu DL với
Thanks các bạn!


giúp mình VB.NET với Oracle!

Mình đang làm bài toán quản lý thư viện với VB.NET sử dụng CSDL oracle. mình viết form nhập dữ liệu có bottom thêm, sửa, xóa nhưng không thực hiện được, Các bạn có code về thêm sửa xóa cho mình xin với. Thanks mọi người nhiều nhiều!
Read more : giúp mình VB.NET với Oracle! | Views : 783 | Replies : 0


C# kết nối dến DB mà không dùng SQL

Thầy mình ra bài tập là viết ứng dụng C# liên quan đến DB, mà yêu cầu đặt ra là không để trực tiếp đoạn mã SQL trong code ứng dụng. Mình cũng chưa biết làm sao vì hồi giờ trong code toàn để query!!!
Read more : C# kết nối dến DB mà không dùng SQL | Views : 1483 | Replies : 3


Cách kết nối đến Olap cube ?

- Mình đã nghiên cứu và cũng đã tạo ra được Olap trên Oralce. Mình định dùng PivotGrid của Devexpress để kết nối đến olap oracle, nhưng tìm mấy ngày hôm nay chưa ra cách kết nối Olap Oracle với C#.
- Bro nào giúp mình với!!!
Read more : Cách kết nối đến Olap cube ? | Views : 924 | Replies : 0


Xin admin giúp mình về ODAC Entity Framework

Mình có cài ODAC entity Framework để code linq trên C# , mình cài bình thường trên win 7 và winserver2003 và code bình thường . Nhưng hiện nay mình cài ODAC entity Framework lên winserver 2008 thì khi build ứng dụng bị lỗi "The underlying provider failed on Open" , khi cài entity thì vẫn bào cài thành công .
Read more : Xin admin giúp mình về ODAC Entity Framework | Views : 1383 | Replies : 2


Hỏi Lổi Font Chử Khi Truy Vấn

em được biết trường mình có học môn Oracle nên post lên đây mong là có anh chị nào gặp lổi giống em thì chỉ giúp em ..
Chuyện là em làm đồ án cơ sở với hệ quản trị Oracle 10g . Khi em insert dữ liệu từ form c# vào database thì ok dùng sql Developer đọc và truy vấn đều ra tiếng việt
nhưng đến khi em truy vấn để lấy ra ...
Read more : Hỏi Lổi Font Chử Khi Truy Vấn | Views : 1478 | Replies : 3


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 30669 • Total topics 5940 • Total members 22198

Youtube Channel