It is currently Sun Jun 25, 2017 5:25 pm

News News of Bài viết từ ORAVN

Site map of Bài viết từ ORAVN » Forum : Bài viết từ ORAVN

Các bài viết, hướng dẫn, các bài dịch thuật, sưu tầm,... liên quan đến học tập nghiên cứu DB, OS,...

[VIDEO]-SQL-Kỹ thuật lấy ra nhiều dòng từ table DUAL

Làm thế nào lấy ra kết quả như bên dưới bằng lệnh query ?

* * * * * * * * * *
* * * * * * * * *
* * * * * * * *
* * * * * * *
* * * * * *
* * * * *
* * * *
* * *
* *
*
[VIDEO] - ORACLE SQL - OUTER JOIN

Căn bản SQL- OUTER JOIN
-----------------
- Các kiểu OUTER JOIN theo chuẩn ANSI SQL.
- Cú pháp OUTER JOIN kiểu ORACLE.

Read more : [VIDEO] - ORACLE SQL - OUTER JOIN | Views : 31 | Replies : 0


[VIDEO] - ORACLE DBA - USERS - Tạo USER và những quyền cơ bản.

USERS - Tạo USER và phân những quyền cơ bản.
------

Trả lời những câu hỏi:
- Làm thế nào để tạo USER trên Oracle?
- Thế nào là DEFAULT TABLESPACE ?
- Những quyền tối thiểu nào để user có thể kết nối vào DB và tạo đối tượng cơ bản, vd: tables ?
- Tạo sao phải cần QUOTA ?
- ....[Video] - ORACLE DBA - Các thao tác cơ bản _UNLOCK và Đổi PW users

Làm thế nào để kết nối vào user HR, sau khi tạo database?

Video này sẽ có câu trả lời cho tình huống trên, ngoài ra còn có:

- Đổi password cho users.
- UNlock accounts
- Lấy thông tin trạng thái users.[VIDEO] - ORACLE DBA - TẠO VÀ QUẢN LÝ TABLESPACES

- TẠO - SỬA - XÓA TABLESPACES.
- QUERY THÔNG TIN TỪ DATA DICTIONARY VÀ DYNAMIC PERFORMANCE VIEWS.

dba_tablespaces
v$tablespace
dba_data_files
v$datafile
dba_temp_files
v$tempfile


Read more : [VIDEO] - ORACLE DBA - TẠO VÀ QUẢN LÝ TABLESPACES | Views : 106 | Replies : 0


[Video] - ORACLE DBA - Các thao tác cơ bản _SHUTDOWN DB

SHUTDOWN DATABASE

Read more : [Video] - ORACLE DBA - Các thao tác cơ bản _SHUTDOWN DB | Views : 23 | Replies : 0


[Video] - ORACLE DBA - Các thao tác cơ bản _STARTUP DB

STARTUP Database

Read more : [Video] - ORACLE DBA - Các thao tác cơ bản _STARTUP DB | Views : 21 | Replies : 0


[VIDEO] - ORACLE DATABASE 12C, HỌC TRONG 24 GIỜ - PHẦN 5: sql developer - TẠO VÀ QUẢN LÝ TABLES

Oracle Database 12c
---------------------------------
HỌC TRONG 24 GIỜ.
---------------------------------

Chương trình học + thực hành cài đặt qia Video sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian làm quen với CSDL Oracle !

Nội dung bao gồm:
--------------------------------------
1. Download và cài đặt Oracle Database software.
2. Tạo và khởi động LISTENER
3. Tạo và khởi động DATABASE
4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị.
5. SQL Developer: kết nối vào user thường. ...


[VIDEO] - ORACLE DATABASE 12C, HỌC TRONG 24 GIỜ - PHẦN 4: TẠO VÀ QUẢN LÝ USERS BẰNG SQL DEVELOPER

Oracle Database 12c
---------------------------------
HỌC TRONG 24 GIỜ.
---------------------------------

Chương trình học + thực hành cài đặt qia Video sẽ giúp các bạn rút ngắn thời gian làm quen với CSDL Oracle !

Nội dung bao gồm:
--------------------------------------
1. Download và cài đặt Oracle Database software.
2. Tạo và khởi động LISTENER
3. Tạo và khởi động DATABASE
4. SQL Developer: kết nối vào user quản trị.
5. SQL Developer: kết nối vào user thường. ...


[VIDEO]-RENAME *.dbf TO PREVENT WANNACRY VIRUS

Trong Video sẽ hướng dẫn các bạn OFFLINE RENAME tất cả các DATAFILE có phần mở rộng là *.DBF sang tên khác để tránh con WannaCry mã hóa.

Read more : [VIDEO]-RENAME *.dbf TO PREVENT WANNACRY VIRUS | Views : 62 | Replies : 0


 

Login  •  Register


Statistics

Total posts 30660 • Total topics 5934 • Total members 22195

Youtube Channel